Gå til hoved-indhold

Råderetten i Fortegårdens udlejningsboliger

Råderetten blev indført i lovgivningern i 1993, og er siden blevet udvidet, og nu fastsat i lejeloven, lov om almene boliger og bekendtgørelse af almene boliger, der senest er ændret 1. juli 2005.

Råderetten giver lejeren i Fortegårdens boliger.
Større frihed til selv at bestemme over sin egen bolig.

Flere muligheder for at præge boligen efter eget ønske og behov.

Fortegården har lavet folderen "Råderetten i Fortegårdens udlejningsboliger.
Denne er ment til at give den enkelte information om, hvad råderetten dækker over, og hvorledes man kommer i gang.

Råderetten bliver i vid udstræking anvendt, når en lejer ønsker at indsætte nyt køkken i lejligheden eller forny badeværelset.

Råderetten giver ikke fuldstændigt frie hænder - er man i tvivl om et ønsket projekts gennemførelse, kan man henvende sig til tekninsk leder Henrik de Linde og få svar på spørgsmål.

Inden man går igang.
Gældende for alle ønsker om forbedring og forandring i lejligheden, er at sådanne kræver en forhåndsgodkendelse og tilladelse fra Fortegårdens ejendomsafdeling.

Brug professionelle håndværkere - så du ved arbejdet bliver godkendt