Gå til hoved-indhold

Introduktion

Som ny medarbejder i huset møder man mange nye ansigter, mange nye informationer og der er meget, man skal huske på.

Vi lægger vægt på en god introduktion, der gør, at man kommer godt igang. Introduktion foregår i det fúnktionsområde, man ansætes i, og er således afstemt efter de opgaver, man skal varetage i sin stilling.
Vi vil gerne sikre os at alle har de nødvendige "skal" kompetencer og derfor er den første tid fokuseret på undervisning, følgeskab og løbende evaluering af hvor langt vi sammen er nået.

Vi forventer, at alle vores medarbejdere, nye som "gamle", er opsøgende i forhold til at holde sig orienteret om, hvad der rører sig i huset. Alle har en "arbejdsmail" og således sendes der forskellige informationer til alle via mail.

På vores månedlige 10.30 møde - den første fredag i måneden bliver man som ny medarbejder præsenteret for kollegaer i alle funktionsenheder. Dette er et af vores tiltag i huset for at mødes på tværs og styrke fællesskabet funktionsområderne imellem. På mødet er "ordet" frit og der informeres fra ledelse, MED og personaleforening.

Her kan du læse velkomst folderen til nye medarbejdere

Klik på filen herunder:

Vækstkultur 2020 -2022

Alle vores kollegaer har deltaget i udviklingsforløbet "VÆKSTKULTUR" hvor vi bla. har arbejdet med. 

  • KERNEOPGAVE
  • FAGLIG IDENTITET
  • KOMMUNIKATION
  • STRESS
  • VIDENSDELING

Et fantastisk forløb der understøtter vores værdier og har sat fokus på den gode arbejdsplads og ikke mindst det gode samarbejde.

Vi afsluttede forløbet d. 17.12 2022 med diplomer og bobler 

I 2023 fortsætter vi vores udviklingsforløb med faglige værksteder i plejegrupperne, hvor vi får supervision og gode snakke om det der udfordrer os.

Vækstkultur afslutning med diplom og bobler