Gå til hoved-indhold

Fortegårdens plejecenter har driftsoverenskomst med Århus kommune

Fortegårdens plejecenter og Århus Kommune Magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg har indgået en leverandøraftale.

Denne er senest fornyet i 2008 i forlængelse af husets ombygning og reducering i boligantal. Fortegårdens plejecenter har således et tæt samarbejde med magistraten for Sundhed og Omsorg.

Direktør Karin Short er husets ansvarlige for at krav, kvaliteter og alle standarder vedtaget i Århus kommune vedrørende Sundhed og Omsorg også efterleves jf. driftsoverenskomstens bestemmelser i plejecentret.

Det årlige uanmeldte kommunale tilsyn

Århus Kommune fører tilsyn med alle kommunale plejeinstitutioner og lokalcentre under Magistraten for Sundhed og Omsorg.

Tilsynet indebærer samtaler med beboere, pårørende, personale og ledelse af plejecentret.

Det er tilsynets formål af sikre at plejecentret lever op til de krav, der er for pleje praktisk hjælp, træning, sygepleje, kost og rengøring. Den lovgivningsmæsseige ramme for tilsynet er serviceloven.

Der tages stikprøver af den faglige dokumentation, og når dette arbejde er afsluttet, gives der en kort tilbagemelding til plejecentrets ledelse, personale, pårørenderådsformand og bestyrelsesformand.

Vores erfaring med tilsynets besøg er, at vi får mulighed for faglig sparring på en række områder, inspiration til udviklingsområder, som vi kan arbejde med i vores dagligdag.