Gå til hoved-indhold

Formål

Institutionens formål kan læses i Fortegårdens vedtægter §2, der lyder som følger:

Institutionens formål er at fremskaffe fast ejendom, der ud fra et almenvelgørende og almennyttigt synspunkt skal tilbydes ældre personer, samt drift af plejehjem, dagcentre og lignende.

Ejendommene indrettes med boliger med en række kollektive goder samt plejehjem, dagcentre o. lign.

Historie

I dag...

I dag er centret omdrejningspunkt for foredrag, musikalske arrangementer, kunst og biograf. Dette understøttes med vores åbne cafe som byder indenfor til et måltid mad for de, som ønsker det.

I 2008...

2008 blev fejret på Fortegården i anledning af 50 års jubilæum og det tilfældige sammentræf at vi kunne fejre indflytning i det nu moderniserede plejehjem, der herefter rummer 50 2 værelsesplejeboliger, samt indvielsen af Center uden Grænser.

Et center hvor frivilligt arbejde skal fylde huset med aktiviteter med Fortegårdens beboere, både fra plejeboliger og lejlighederne, som målgruppe. I takt med at ældre er mere aktive og ressourcestærke nu om stunder, har Fortegården med dette center endnu en gang prøvet at skue klart og langt til glæde for folk i Risskov.

I 1958...

Med denne baggrund så Fortegården dagens lys i 1958, og initiativtagerne så rigtigt. Lejlighederne, der var blevet bygget blev hurtigt lejet ud og har været det lige siden. Der har altid været venteliste – og det er der stadig.

Plejehjemmet med dengang 63 boliger, var også på det tidspunkt samlingspunktet for Fortegårdens beboere og gav mulighed for, at man kunne spise sine måltider i husets cafe med spisesal.

I 1953...

I 1953 var der nogle mennesker i Risskov, som skuede klart og langt. De så, at der måtte være behov for nogle passende boliger, når man var nået en alder, hvor man gerne ville blive i Risskov, men ikke ønskede eller kunne blive boende i eget hus.

Hagbart Boelsmann (overlærer i kommunen ved Risskov skole) var ideens ophavsmand. Via sit arbejde i sognerådet med opgaven socialudvalgsformand var han særlig opmærksom på, at en embedsmand med tjenestebolig faktisk ikke kunne komme i betragtning til datidens alderdomshjem og således var kendsgerningen, at disse embedsmænd stod uden bolig fra 1. dag i deres pensionerings tid.