Gå til hoved-indhold

Fraflytning

Opsigelse af lejemål modtages skriftligt i Fortegårdens administration. Boligen kan opsiges med virkning fra d. 1. i en måned.

Man har pligt til at oplyse Fortegården om den nye adresse indenfor 8 dage efter fraflytningen. Fortegården skal bruge adressen, når der skal sendes slutopgørelse mv.

Beboere som er flyttet ind i en lejlighed før d. 1.7 2015, har overtaget en lejlighed nyistandsat og skal ved fraflytning aflevere den ligeså. Denne regel gælder uanset at der er kommet nye regler senere.

Man har betalt 3 måneders depositum (svarende til 3 måneders leje) som anvendes til denne istandsættelse. Man har ligeledes indbetalt ”forudbetalt leje” svarende til 3 måneder. Det beløb kan man ”bo op i opsigelsesperioden ”- det vil sige, at man ikke behøver at betale leje i perioden, dog skal man betale a´conto beløb og leje af eks. garage mm. Det er vigtigt at man giver ejendomskontoret denne besked, eller man afmelder betalingen i sin bank, da man ellers automatisk modtager en opkrævning via pbs.

Istandsættelse af lejligheden vil indebære maling af alle flader også træværk, slibning af gulve og håndværker rengøring til slut. Ved fraflytningssyn modtager man en rapport som beskriver de arbejder der skal udføres.

Har man løbende vedligeholdt lejligheden (ca. hver 5-6 år) vil opgaven forventelig blive billigere, end hvis man ikke i de år, man har boet i lejligheden, har istandsat.

Vi oplever at en istandsættelse uden løbende vedligehold af lejeren, kan beløbe sig op til ca. 30.00 - 45.000 kr. Hvis man har røget i lejligheden, er istandsættelsen dyrere da der skal meles med en speciel nikotin spærrer der gør at nikotin ikke trænger igennem den nye maling.

Kontrakt efter 1.1 2018

Ved årsskiftet til 2018 kom der en ny ramme for istandsættelse ved fraflytning. Udlejer kan nu ikke længere kræve ”ny istandsættelse” af lejligheden ved fraflytning. Begrebet hedder i dag ”nødvendig istandsættelse” som vurderes ved fraflytningssynet.

Lejere med kontrakter efter 1.1 2018 betaler 2 måneders depositum (til vedligehold ved fraflytningen som ligger ud over ”nødvendig istandsættelse”) og fortsat 3 måneders forudbetalt leje, som man også her kan ”bo op” i opsigelsesperioden.

Der opkræves et beløb til ”vedligeholdelses konto” over huslejen, og denne konto skal anvendes til løbende vedligehold i lejligheden. Det løbende vedligehold påhviler i disse kontrakter udlejer og ikke lejer.  Det vil sige, at der ikke udbetales beløb fra denne konto til Istandsættelse - hverken løbende eller ved fraflytning.

”Rette snoren” er, at man, når man har har boet i lejligheden i 5-6 år, kan kontakte teknisk afdeling og få vurderet, om det er muligt at lave løbende vedligehold eks maling og hvidtning af lofter. I særlige tilfælde kan der være anledning til at få eks. en fejl/mangel (der er set i forbindelse med eks. indflytningssyn) eller en opstået fejl udbedret. Dette drøfter man med teknisk afdeling. Man skal her være opmærksom på, at det alene er udlejer, som afgør om der kan trækkes på vedligeholdelseskontoen. Det er også udlejer som bestiller opgaven hos håndværkeren.

Vedligeholdelseskontoen anvendes af udlejer ved fraflytning til ”nødvendig istandsættelse”. På trods af denne konto til lejlighedens vedligehold, kan der være en udgift for fraflytter, som depositum indestående anvendes til. De istandsættelser vil være til det som kaldes ”mislighold” eks. vandskjolder på gulve, store ridser og skrammer på karme og døre, uforholdsmæssige mange eller store huller i vægge (mere end 10 mm) og så videre. Er der opgaver, som hører under denne kategori, vil det være oplyst ved fraflytningssynet.

Ønskes der vedligeholdelsesarbejder i lejligheden i lejeforløbet skal der rettes henvendelse til Teknisk afdeling som vurderer nødvendigheden af invendig vedligeholdelse. Denne vil i så tilfælge blive udføret af momsregistrerede håndværkere. 

Fortegården har udarbejdet en folder, som kan være til nytte for alle i forbindelse med fraflytning. Folderen kan du finde i højre spalte på denne side.