Gå til hoved-indhold

Fortegårdens boliger er placeret i et smukt, grønt og velplejet område

Fortegården - mere end bare en bolig!

Formålet for udlejningsboligerne har fra oprettelsen i 1958 indeholdt en bestemmelse om kollektive goder, som bestyrelsen tager initiativer til.
Goderne implementeres og forvaltes af direktøren.

I dag er Fortegårdens Centerråd og Beboerforeningen tovholdere for de kollektive goder, der udfolder sig i ejendomsafdelingen.

Der er lokaler indrettet til billard, værksted,  billedeværksted, multisal med bl.a. gymnastik, og ikke mindst Datastuens undervisningslokaler.
Beboerforeningen har eget mødelokale i afd. III, hvor denne bestyrelse afholder deres møder.
Som beboer på Fortegården kan disse faciliteter benyttes ved kontakt til tovholdere for aktiviteten.

Fortegården lavede i 2005-2006 en undersøgelse af alderssammensætningen på beboerne i ejendomsafdelingen. På det tidspunkt var aldersgennemsnittet godt 80 år. Det betyder at interessen og behovet for bolignære aktiviteter i højere grad bliver ønskværdige. Man færdes ikke så meget i byen efter mørkets frembrud og har måske vanskeligere ved at klare den offentlige transports udfordringer i rejsen mod byens tilbud.

Ved centrets ombygning i 2006-2007 blev der etableret mulighed for at udvide de kollektive goder i en sådan grad, at centret i dag er rammen for aktivitetsfællesskab i eget boligområde. Centrets ativiteter er åbne for alle der har lyst til at deltage.

C.u.G. (Center uden Grænser) Fortegården, danner således ramme om:

 • Biografklub
 • Strikkeklub
 • Håndarbejdscafé
 • Gymnastik
 • Fitness center
 • Krolf
 • petanque
 • Foredrag
 • Kunstudstilling
 • Sangformiddage
 • Højtidstraditioner
 • Og meget mere...

Alle kan deltage mod en beskeden betaling.

Alle aktiviteter er baseret på frivillig arbejdskraft. Har man som beboer lyst til at gøre en aktiv indsats som frivillig, er dette også en mulighed.