Gå til hoved-indhold

Projekter

Tidssvarende og attraktivt boligområde
En af Fortegårdens vigtigste opgaver er hele tiden at arbejde for, at vores boligdel fremstår attraktiv og følger med tiden.

Med en beboergruppe som er minimum 62 år og en gennemsnitsalder på ca 80 år er fokus på tilgængelighed et omdrejningspunkt. Fortegårdens ejendomme er etagebyggeri op til 2 sal. I afdeling 3 blev der i 2015 etableret niveau fri adgang til alle lejligheder således opførtes der 11 elevator tårne i afdelingen.

Ejendommene ligger i et roligt og grønt parklignende område, og det er vores ønske, at bevare disse trygge omgivelser, men også invitere til et udeliv, som kan motiveres ved, at vores nærmiljø byder på en oplevelsesrig spadseretur.

 

Projekt grøn sti

Kommissorium Grønt Udvalg

I 2009 blev der i forlængelse af seminar for Fortegårdens selvejende institution nedsat en gruppe til udvikling af "de grønne områder"

Baggrunden for ønsket om en grøn gruppe var at skabe liv i udeområdet og en naturlig lyst til at mødes i det grønne.

Der blev udarbejdet en grøn plan med en grøn sti som omdrejningspunkt. Denne sti skulle slynge sig fra Fortegårdens centerlokaler til muren mod Grenåvej og således forbinde hele Fortegårdens bebyggelse i en oplevelses sti.

Første del af stien blev etableret i 2010, og den kan man følge på plænen mellem plejecenteret og afdeling II på Sletterhagevej. Der blev siden arbejdet på, at etablere del 2 på plænerne ved afdeling IV som vi ejer i fællesskab med en udlejer og et par ejerforeninger. Beboerforeningen havde via en ansøgning til Teknik og miljø i Aarhus kommune formået at få tilsagn om et økonomisk tilskud på knap 500.000 kr. til etablering. Desværre kunne fællesejerne af plænerne ikke blive enige om, hvorledes en sti kunne etableres eller om den overhovedet skulle det. Det betød at beboerforeningen måtte afstå fra at modtage de bevilgede penge, og stien ikke føres igennem ved afdeling 4.

Den oprindelige plan Grøn sti er ikke længere aktuel, men Grøn gruppe arbejder stadig videre med at udvikle på de grønne områder. Gruppen skifter løbende repræsentanter fra beboerkredsen og samarbejdet sker med den daglige ledelse


Den oprindelige plan "grøn sti"

Grøn sti  Grøn sti

Grøn sti 2010

Projekt "grøn sti" startede i 2010 med etablering af sti på plænen mellem plejecenter og afdeling 2.

Der blever lavet sti, plantet hæk og etableret en terasse ved garagerne. Der blev plantet blåregn langs garagemuren, som en farverig afslutning på stiforkøbet.

Der blev plantet hæk langs parkeringspladsen - Det skulle hjælpe på generende lys, når der er vagt skifte i de sene timer på plejecentret.

Efterfølgende er der sket en række tiltag i det grønne område. 

Beboerforeningen har etableret plantekasser ved afdeling 2 og afdeling 3. 

I afdeling 3 er der lavet en terasse ved garagerne som kan anvendes tl hyggestunder af alle beobere.

Ved afdeling 2 er der et orangeri og der dyrkes grønsager og blomster i buerne ved bøgehækkene

Fortegårdens Hønselaug er etableret august 2017

Hønsehuset kan du finde ved midterste blok i afdeling III

Her bor der forskellige dværghøns og hønselaugets medlemmer skiftes til at passe og fodre hønsene.

Hvert år i august afholdes der fødselsdagssammenkomst ved hønsene for at markere dagen de flyttede til Fortegården

Solterrasse ved garagerne i afdeling III

I foråret 2017 blev en terrasse anlagt v. afdeling III.

Har er mulighed for at mødes med kaffekanden til en hyggestund.

Etablering af en "grøn plet med vand"

Sammen med Aarhus kommunes projektgruppe "plant Liv" blev der anlagt et hyggehjørne ved plejecenterets altaner.

Der blev lavet en dam - og på fliserne omkring er der plantet blomster og Fortegårdens gamle solur er undet frem fra gemmerne og står nu igen ved den lille dam

Siden er der kommet et flot stort orangeri til så det er muligt at nyde solen også på dagene hvor det måske blæser lidt.