Gå til hoved-indhold

Værdigrundlag for Center uden Grænser

Til styring af CuGs aktiviteter har Centerrådet formuleret følgende værdigrundlag:

Det enkelte menneskes værdi
I alt, hvad der foregår i CuG, er det vigtigt at fastholde, at det enkelte menneske er værdifuldt uanset alder, køn, social status og politisk eller religiøs orientering. Det enkelte menneske bør accepteres, som det er netop nu, og mødes med respekt.

Åbenhed
Centeret er principielt åbnet for alle seniorer, som har lyst til at deltage i de allerede eksisterende aktiviteter eller ønsker at tage initiativ til nye aktiviteter.

Mangfoldighed
Kun brugernes fantasi og den gensidige respekt sætter grænser for, hvilke aktiviteter, der kan sættes i gang i CuG. Det er vigtigt, at udbuddet af aktiviteter er så varieret og mangfoldigt som muligt.

Fællesskab
Hensigten med CuGs aktiviteter er at skabe og nære fællesskab mellem brugerne gennem samarbejde om fælles opgaver, gennem fælles oplevelser og samvær. Det er vigtigt, at aktive brugere forsøger at inddrage dem, som gerne vil være med, men som måske har brug for inspiration for at blive en del af CuGs fællesskab. 

Engagement
CuGs aktiviteter forudsætter brugernes engagement. Alle aktiviteter bygger på brugernes indsats og medansvar for deres gennemførelse. Alle aktiviteter forudsætter derfor frivillig deltagelse og holdes kun i gang, så længe en gruppe frivillige tager ansvar for dem.

Omsorg
Hensigten med oprettelsen af CuG er også at fremme den gensidige omsorg, som er nødvendig i et center præget af mange ældre brugere. CuG vil kunne fremme integration af svagere og stærkere brugere ved at skabe netværk af forskellig art. Det kan fremme den nærhed, tryghed, stabilitet og genkendelighed, som er vigtige elementer i mange, især ældre menneskers liv.

Vedtaget i Centerrådet 7.2.2008