Gå til hoved-indhold

Bestyrelse

Næste møde er: Torsdag den 8. februar 2024 kl. 12:15.

Formand:
Per Søgaard (udpeget af Boligforeningen)
gpsoegaard@gmail.com

Medlem:
Eggert von Cappeln (udpeget af Boligforeningen).
eggertvoncappeln@hotmail.com

Medlem:
Bjarne Hundrup (frivilligkoordinator) (Udpeget af de frivillige)
b.hundrup@outlook.com

Medlem:
Grethe Jensen (Udpeget af de frivillige)
grethejensen@outlook.com

Kasserer (fungerende indtil videre):
Eggert von Cappeln

  • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

  • Bestyrelsen er på valg hvert år i forbindelse med Beboerforeningens årsmøde

  • Formand og ét medlem udpeges af Beboerforeningens bestyrelse

  • To af medlemmerne udpeges af Datastuens lærergruppe