Gå til hoved-indhold

Pårørende er en af vores vigtige samarbejdspartnere

Familie og venner til vores beboere spiller en vigtig rolle i målet om at skabe en hverdag for beboeren der er så lig det tidligere hverdagsliv.

De er dem som kender beboerens historie, vaner og ønsker og kan være med til at bidrage plejen med denne viden, når beboeren ikke længere selv er i stand til at fortælle.

Som familie inddrages man i indflytningssamtaler og kan til enhver tid aftale møder med kontaktpersonen, såfremt deres beboer er indforstået med dette. 

Vi ønsker at familie og venner føler det naturligt at komme forbi i fællesrummet og få en kop kaffe, at man udnytter husets aktivitetsmuligheder til at få nogle gode stunder med den man besøger. Man kunne sammen gå til et foredag i CUG, spise i caféen, gå på kunstudstilling i CUG lokalerne og så videre.

I afdelingerne afholdes forskellige højtidsarrangementer, hvor familie og venner inviteres med, sådanne arrangementer foregår med spisning og gerne med underholdning af musikalsk karakter. 

Beboerpårørenderådet

Fortegårdens pårørenderåd afholder 4-5 møder årligt. På disse møder drøftes forskellige temaer i forhold til de opgaver, der skal løses af personalet i plejecenteret.

Temaer kan være:

  • Kost og madpolitik
  • Træning
  • Aktiviteter
  • Sygepleje
  • Kontaktpersonsfunktionen
  • Diverse politikker

Pårørenderådet bidrager med deres perspektiv på vores rammer, og således kan vi afstemme og udvikle, der hvor der er behov og muligheder. Eks har det været pårørenderådets ønske, at personalet blev synligt for alle, og der findes nu en foto tavle i bogrupperne med billeder af personalet, så man som pårørende kan sætte ansigt på "sin"kontaktperson.

Pårørenderådet modtager kopi af de årlige tilsyn fra kommune og embedslæger og disses indhold drøftes på møderne. Er det muligt at deltage på selve tilsynsdagen, er pårørenderådsformanden tilstede.

Formanden for pårørenderådet deltager med taleret i Fortegårdens selvejende institutions bestyrelsesmøder.

Der afholdes generalforsamling og valg til pårørenderådet i september måned.

Valgte repræsentanter: 2023-2024
Talsmand Anette Cecilie Skriver frunette64@gmail.com
Lone C Larsen lone@carbuhn.com
Bente Vemgaard beve@oncable.dk
Nina Posin ninaposin@yahoo.dk
Mogens Lyhne skjernaa.lyhne@fiber.dk 

Personale rep.
Karin Short ksh@aarhus.dk
Tine de Place ptib@aarhus.dk

Fortegårdens Venner

Fortegårdens Venner blev stiftet i august 2009 og består af en gruppe frivillige, som har lyst til at gøre en særlig indsats for beboerne i plejecentret.

Som personale vil vi gerne kunne være med til at give beboerne et bredt indhold i livet, men fakta er, at en stor del af vores tid er bundet til de daglige opgaver, som skal løses, men med frivilliges hjælp kan der opstå nye muligheder og mere liv i hverdagen. Nogle af vores beboere har familie, som bor langt væk, og derfor begrænses deres muligheder, når der ikke lige er hjælp i nærheden.

Vi tror på, at man som frivillig kan være med til at bringe glæde til andre mennesker og denne glæde gør, at man selv oplever gode og nyttige stunder, der er med til at berige ens egen tilværelse. Som en del af en gruppe, får man nye bekendtskaber, og man er med til at gøre en forskel, der hvor der er brug for det.

Er du interesseret i at blive en del af Fortegårdens Venner kan du henvende dig til Tine de Place som er daglig leder i plejeboligenheden