Gå til hoved-indhold

Aktiviteter

Der findes et antal fysiske faciliteter til fri anvendelse (lejlighedsnøglen giver adgang).

Der afholdes som minimum julefest og sommerudflugt.

KLIK på listen herunder for at se tilbudene!

Billard

I kælderen på Tirstrupvej 9 er der Billardstue med Billard og Dart til fri afbenyttelse for Fortegårdens beboere.

Lejlighedsnøglen passer til lokalet.

Indgang i gavlen.

Kontaktperson:
Ole Hammer
Sletterhagevej 63, st.tv.
Tlf. 40826408

Plantekasser

Kontaktperson:
Lone Bay Andersen
Tlf: 30247099

og talsmand for Afdelling III
Inge Hammer 
Tlf: 24236530

Fuglekasser

Kontaktperson:
Else Marie Nielsen
Tlf.: 30258786

Fortegaardens fælles Drivhus

Kontaktperson:
Annette Bruhn
Tlf.: 40340341

Surbundsbede

Kontaktperson:
Birthe Hornbak
Tlf.: 30709035

Systue

Kontaktperson:
Inge Hammer
Tlf.: 24236530

Billedværksted

Værkstedet er kun for Fortegårdens beboere og der er adgang via husnøglen.

Indgang i gavlen Tirstrupvej 28

Ved spørgsmål kontakt venligst
Kjeld Nielsen
Mobil 20 31 30 25
Sletterhagevej 35, 1. sal th.

Petanquebane

Ved trappenedgangen udenfor Caféen er der anlagt en Petanquebane til fri afbenyttelse for Fortegårdens beboere.

Kontaktperson:
Helen Glejsted
Femmøllervej 6 st.th
Tlf.: 22413317

Velkomstudvalg

Når nye beboere flytter ind i Fortegården sørger Beboerforeningen for, at disse bliver budt velkommen ved personligt besøg, hvor de nye beboere vil blive orienteret om Fortegården, samt om de aktiviteter, som den enkelte beboer har mulighed for at tage del i.

Kontaktpersoner: 

Afdeling 1 + 5
Vibeke Kjær
Tirstrupvej 9 
Tlf. 86 21 16 18

Afdeling 2+3 / Afdeling 4
Johnna Høgh
Sletterhagevej 37, 2. th
Tlf: 4090 9905

Værksted 14 Ellebjergvej 14, kælderen

Værksted 14 er et værkstedstilbud for beboere i Fortegårdens lejligheder. Det er et mindre rum med forskelligt udstyr stillet til rådighed.

Brug af værkstedet forudsætter at man er selvhjulpen og kan betjene og håndtere udstyret samt selv medbringer de ”råvarer”, der skal bruges, idet forbrugsting kun forefindes i beskeden mængde og udvalg.

Der gives gerne en introduktion i brug af maskinerne samt diverse håndværktøj, som overvejende kan bruges til træ- og metalbearbejdning. Man vil også i beskeden omfang kunne få råd og vejledning i forbindelse med en given opgave, ligesom vi gerne viser værkstedet frem for interesserede beboere.

Værkstedet vil med fordel kunne bruges i forbindelse med småreparationer af møbler og mindre nyproduktioner, ligesom du kan reparere din cykel - der er krog i loftet til ophæng.
Det er også muligt at sy.

Udgangspunktet er, at alt udstyr skal forblive på værkstedet, som er aflåst og ligger Ellebjergvej 14, kælderen. Din lejlighedsnøgle passer til værkstedet.

Kontaktperson:
Leni Axelsen Ellebjergvej 18 st.tv.
telf. 40472431
lenipiv@gmail.com