Aktiviteter forår 2018

I den store sal ved Fortegårdens Café

 Varierende entré

Ret til ændringer forbeholdes

18.01.18   kl. 19.30 Kunstforeningen
Fernisering v/ Jon Gislason, Aarhus  
(til 09.04.18)

13.02.18   kl. 10 - 12 Tema-tirsdag 
Seminarielektor Jørn Buch: "100 år
efter Første Verdenskrig".

 

20.02.18   kl. 19.30  Kunstforeningen
Generalforsamling med lodtrækning

27.02.18   kl. 10-12 Sangformiddag
v/ mag.art, dramatur, forfatter og
fortæller Kirsten Thonsgaard

 

13.03.18   kl. 10-12 Tema-tirsdag
Lærer Dorthe Ryom Fisker: "Skolen
for livet - eller for erhvervslivet?"”

 

20.03.18   kl. 10 - 12 Sangformiddag 
v/organist og komponist Erling 
Lindgren

 

10.04.18   kl. 10-12 Tema tirsdag
Direktør Bent Engelbrecht,
Ankerhus: "Mennesker på min vej!"

 

10.04.18   kl. 19.30 Kunstforeningen
Fernisering v/Tine Hind, Aarhus
(jubilæumsudstilling til 18.05.18)

 

24.04.18   kl. 10 "CuG, 10 års jubilæum"
Program følger
 

 02.05.18   kl. 19.30 Seniorkorets afslutning
 

 08.05.18   kl. 10 - 12 Tema-tirsdag
  Fhv. redaktør og journalist, cand.phil.
  Gerhardt Eriksen: "70 år i pressen"

 

 15.05.18  kl. 19.30 Forårskoncert
  Pianist Lars Boye Jensen: "Musikken
  har ordet, dansk revy- og filmmusik"

 

 24.05.18  kl. 19.30 Kunstforeningen 
  Fernisering v/ Kunstnere fra 
  kunstgruppen DJURS (til 29.06.18)

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 Opdateret 30.01.2018