Flash was not detected

Vedtægter

Beboerrepræsentationens vedtægter er fastsat af Udlændinge- integrations- og boligministeren jvf. Lejelovens kapitel XI § 64 stk 10.

 

klik på pilen for yderligere information: 

Lejelovens kapitel X1

Bekendtgørelse om beboerrepræsentation

 

Hvis du ikke kan åbne de to links brug da venligst følgende webadresser: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=173642#id461d9a13-5a25-4541-90ca-74020cc1e0cf

https://retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=85623

 

 

 

 

Siden er opdateret 14. april 2017

Englyst Webdesign & TYPO3