Redaktionen søger ny redaktions sekretær da Christian Jordansen har valgt at trædde ud.

Vi siger tak til Christian Jordansen for de kræfter han har lagt i bladets produktion.  

Mvh. redaktionen

Nyheder på Fortegården

 

Vi vil gerne sikre en bred information til vores beboere i ejendomsafdelingen og på plejecentret. Som beboer på Fortegården modtages, 10 udgivelser at FortegårdsNyt årligt.

Det er muligt for andre at abonnere på bladet ved henvendelse til Fortegårdens administration. Bladet sælges ligeledes i løssalg i receptionen. Bladet koster 22 kr.

 

Bladet orienterer om nyt fra plejecentret og ejendomsafdelingen. Alle CuG arrangementer og aktiviteter annonceres også i bladet. Alle er velkomne til at bidrage med indlæg til bladet.

Redaktionsudvalget behandler alle indkomne forslag på månedens redaktionsmøde. Som redaktion forbeholder vi os retten til i enkelte tilfælde at vælge ikke at tage et indlæg med i bladet. Dette sker på baggrund af en samlet vurdering om aktuelitet, bred interesse og en endelig vurdering af den kommende udgivelses samlede indtryk.

 

siden er senest redigeret d. 30.7 2017

FortegårdsNYT redaktion

Ansvarshavende redaktør.

Karin Short.
ksh@aarhus.dk

Redaktionssekretær

Stillingen er ledig

Redaktionsudvalget:

Vibeke Holst

 

 

 

Kontakt FortegårdsNYT

ksh@(if you can see this please update your browser)aarhus.dk

 Deadline for indsendelse af indlæg er d. 15. i måneden.

 

 

FortegårdsNYT september 2017

Forside
Englyst Webdesign & TYPO3