Vædier.

Vi er en organisation, der er klar til nye udfordringer.

Vi er et sted, hvor jeg gerne vil leve som ældre.

Vi er et sted, hvor fællesskab og god vilje trives.

 

Fortegårdens værdier har taget form på et seminar afholdt i 2008, og er resultatet af bestyrelsens, ledelsens, lejlighedsbeboernes, pårørendes og øvrige interessenters fælles oplevelse af, hvad der giver værdi i vores organisation.

 

 

I det daglige er værdierne omdrejningspunkt for den måde vi agerer på. De er også omdrejningspunkt, når der tages beslutninger - spørgsmålet der stilles er "kan vi forsvare denne beslutning i forhold til vores værdier". På den måde er værdierne en levende størrelse i vores dagligdag, og de er sigte for, hvilken vej vi skal gå.

 

Værdierne er i alle deres enkeltheder pejlemærker for samarbejde, kvalitet, den gode arbejdsplads, udvikling, vores fælles ansvar og fremtidens visioner.

 

I årenes løb har Fortegården udbygget "landsbyfællesskabet" med et nærmiljø, som kan dække behov for indkøb, spisning, aktiviteter og underholdning.

Noget af dette har vi direkte ansvar for. Centerlokalernes aktiviteter med Centerrådet som koordinerende organ, caféen med forskellige madtilbud, kunstudstillinger, og musikalsk underholdning, gymnastik og fitness i kælderlokalerne og meget mere.

Andet er vi heldige at have i området, nemlig vores butikstorv, som gør det muligt at lave dagligvareindkøb uden, at vi skal langt væk fra vores bolig

 

Jow vi har godt med muligheder for fællesskab og aktivitet arrangeret af de gode viljer og tja, - vi er ældre og nogle er sågar gamle her i Fortegården, og vi vil gerne blive boende.

 

Fortegården som organisation har vist sig klar til nye udfordringer, nemlig ved at tackle realiteten, at efterspørgslen på vores boliger stadig vokser.

I 2015 blev 8 nye boliger taget i brug i afdeling 3.

Når vi nu er glade for at bo i Fortegården og gerne vil blive, viser der sig mobilitets udfordringer hen ad vejen. For at imødekomme disse opførtes der også i 2015 11 elevatorer, således alle beboere i afdeling 3 har niveau fri adgang også til deres 2 sals lejlighed.

 

I byggeperioden blev fællesskabet og de gode viljer sat på prøve og bragte os sikkert igennem byggeperioden.

 

Med venlig hilsen

Karin Short

 

 

Siden er opdateret d. 2.8 2016.

Bestyrelse og direktør 2011

Englyst Webdesign & TYPO3