Med det beskrevne formål i vedtægternes §2  arbejder den siddende bestyrelse målrettet for at udvikle hele Fortegårdens boligområde og tilpasse dette til de aktuelle behov og ønsker.

I forlængelse at ombygningen i 2007 har man haft fokus på at etablere rum for aktiviteter, der skaber trivsel og mulighed for livsudfoldelse i eget boligområde, uanset om man er beboer i Fortegårdens plejeboliger eller i  Fortegårdens udlejningsboliger i ejendomsafdelingen.

Som beboer på Fortegården har man således mulighed for at blive en del at det aktivetets fællesskab, som CUG danner rammen om.

Der er mulighed for at mødes til samvær under tvangfrie former, til et foredrag, en sangformiddag, en fernisering, som frivillig eller blot til et måltid i cafeen. På denne måde skabes og næres fællesskaber gennem fælles opgaver og fælles oplevelser.

Fortegårdens boligområde er således mere end bare en bolig, og tilbudene er under stadig udvikling på baggrund af de frivillige kræfter, som arbejder i CUG og i beboerforeningen og som bidrager i forhold til nye aktiviteter og nye tiltag i forhold til udvikling af boligområdet og dermed styrker mulighederne for fællesskaber.

I 2015 afsluttedes det seneste byggeri på Fortegården. Der blev etableret elevatorer og bygget 8 nye lejligheder i afdeling 3 som ligger nærmest Grenåvej. Det betyder at de 66 boliger, der nu er i afdelingen, har niveau fri adgang til boligen.

 

 

                               Redigeret d. 23.2 2017

Skt Hans på Fortegården
Skt Hans på Fortegården
Mother Teresas strikkeklub
Englyst Webdesign & TYPO3