Flash was not detected

Frivillige lærere

Frivillige lærere :-)
Datastuen drives af 15 frivillige ulønnede lærere udfra ønsket om at videregive deres viden om computeren og edb programmer.

Hjælp til computerproblemer
Om mandagen tilbydes også i mindre udstrækning hjælp i tilfælde af computerproblemer.
Da der først og fremmest arbejdes med at vedligeholde Datastuens computere, kan der kun tilbydes hjælp, såfremt det kan indpasses i vedligeholdelsesopgaven. 

Datastuens ledelse
Datastuen ledes af et forretningsudvalg bestående af Carl-Johan Skovsgaard (formand), Karen Enemark (Kasserer) og Eva Aggerholm (sekretær)

 

 

Carl-Johan Skovsgaard
Karen Enemark
Eva Aggerholm

Siden er opdateret 9.07.2017

Frivillige lærere
Englyst Webdesign & TYPO3