Flash was not detected

Aktiviteter:

CuG´s aktiviteter skal skabe og nære fællesskaber gennem samarbejde om fælles opgaver, gennem fælles oplevelser og samvær.

Det er vigtigt, at aktive brugere forsøger at inddrage dem, som gerne vil være med, men som måske har brug for støtte eller inspiration for at blive en del af CuG´s fællesskab.

Kun brugerens fantasi og den gensidige respekt sætter grænser for hvilke aktiviteter, der kan sættes i gang i CuG. Alle aktiviteter forudsætter frivillig deltagelse og holdes kun i gang, så længe en gruppe frivillige tager ansvaret for den.

Grupper som bruger CuG´s lokaler bidrager økonomisk til Centerets drift.

Der findes allerede mange grupper, der bruger CuG, se herunder.

Det er også muligt selv at oprette nye grupper.

Opdateret 25.10.2016

Englyst Webdesign & TYPO3